Seriál o investovaní – Časť 3: Podielové fondy, ktoré stoja za hriech I.

Veľkosť fondu: 1,4 mld.   Vznik fondu: 2000  Výkonnosť od vzniku: [...]