Seriál o investovaní – Časť 4: Podielové fondy, ktoré stoja za hriech II.

Veľkosť fondu: 2,24 mld.   Vznik fondu: 2008  Výkonnosť od vzniku: 8,6 % [...]