V tomto článku ide najmä o video, ktoré Vám chcem touto cestou odporučiť. Je o nádeji, inšpirácií, pomoci jeden druhému a viere v to, že šírenie dobra sa nakoniec vždy prejaví v tom, že sa Vám vráti v rovnakej, alebo možno ešte v krajšej podobe. Z videa je cítiť vieru, že ľudia si vzájomne pomáhajú a vytvárajú tak krajší svet. Jeho odkaz je podľa mňa jednoznačný a nespochybniteľný. Pokúste sa niečo podobné začleniť do Vašich vlastných životov. Som presvedčený, že Vám to pomôže mať sa lepšie. Držím Vám v tom palce.