To zrejme vieme všetci, že MOTIVÁCIA je hybná sila.

Významovo odvodená od slova motív, čo z lat. motivus znamená uvádzajúci do pohybu.

Sila, pohnútka, ktorou smerujeme k nejakému cieľu. Je vlastne v každom ľudskom konaní, vyvstáva z našich potrieb – od tých úplne základných ako napríklad potreba nasýtiť sa, až po potrebu naplnenia svojich predstáv či snov. Pri tých základných potrebách a činnostiach si jej silu či prítomnosť v bežnom živote možno ani neuvedomíme. Pri iných sa nám ale občas môže zdať, že sa potrebujeme nejako motivovať, stimulovať a pobádať, aby naše konanie dosiahlo cieľ. Ak chceme napríklad schudnúť, naučiť sa cudzí jazyk, či dosiahnuť povýšenie v zamestnaní, tak musíme vynaložiť určité úsilie. A tu už to máme rôzne. Tu sa na chvíľku zastavíme.

Pri dosahovaní svojich cieľov narážame na rôzne PREKÁŽKY. Pre niekoho je prekážka práve ten potrebný stimul – je to príležitosť popasovať sa s ňou, zvládnuť ju a priblížiť sa k svojmu osobnému víťazstvu aj s príjemným bonusom – pocitom „som schopný, kompetentný, úspešný..“. No mnohí to máme presne naopak. Vzdáme sa. Vyhovoríme sa na okolnosti, ktoré nám nepriali, alebo hľadáme chybu v sebe, nejako si potrebujeme zdôvodniť náš neúspech. A prestaneme sa pokúšať. Neuvedomujeme si pri tom ale jednu zásadnú vec. Že naše správanie práve ovplyvňuje iná hybná sila a tou je STRACH. Strach z ďalšieho zlyhania, z neprijatia, z odmietnutia, z akejkoľvek negatívnej spätnej väzby. Strach je fascinujúca emócia. Všimnite si, ako dokonale funguje!

Radšej sa vzdáme svojich snov a predstáv, než by sme čelili budúcim zlyhaniam.

Zmierime sa s našou „aktuálnou verziou“ samých seba, než by sme mali byť opäť konfrontovaní s neúspechom, aby sme sa vyhli výsmechu, neprijatiu, nepochopeniu. Naozaj, strach je veľkolepým motivátorom správania. Len si vybavte zo svojho života práve takéto situácie, kedy ste (ne)konali pod vplyvom strachu. Sama ich mám nesmierne množstvo. Ale čo s tým?

www.pixabay.com

Nájdi si svoj dôvod prečo

Je to vlastne veľmi jednoduché. Pri akomkoľvek cieli, ktorý by sme chceli dosiahnuť, začnime otázkou PREČO? Prečo chceme schudnúť, prečo sa chceme naučiť cudzí jazyk, prečo chceme dosiahnuť povýšenie v zamestnaní? Prečo chceme na sebe pracovať, čo je za tým? Pýtajme sa a hľadajme odpovede. Naše najvnútornejšie odpovede. Je to potreba úspechu a uznania? Potreba realizovať svoj tvorivý potenciál? Potreba prežiť šťastný a naplnený život? To sú naše motívy, v tom je ukrytá naša sila, presne toto je vietor do našich plachiet! A keď si ich uvedomíme, úplne nefalšovane, čisto, bez predstierania, môžeme začať premýšľať o tom, AKO daný cieľ či víziu dosiahnuť a ČO je na tejto ceste potrebné.  Odpovede na naše PREČO sú pre nás tým silnejšie, čím viac sú v súlade s našimi hodnotami. To znamená, že ak máme napríklad na vysokých priečkach svojho hodnotového rebríčka potrebu prežívať úspech a cítiť uznanie, naša motivácia k povýšeniu v zamestnaní bude zrejme oveľa väčšia než u človeka, ktorý v tejto oblasti necíti prioritu.

Najsilnejšia je motivácia, ktorá prichádza zvnútra. Z nás samotných. Z odpovedí na naše PREČO.

A ak si môžem dovoliť aj trošku anatomicky rozpitvať tieto myšlienky, tak potom budete bohatší o poznatok, že odpovede na naše PREČO nás oslovujú cez emócie, t. j. cez náš limbický systém v mozgu, v sídle našich pocitov. Limbický systém ovplyvňuje naše správanie a rozhodovanie pod vplyvom emócií. Takže ak chceme objaviť svoje silné PREČO, nájsť naň svoje silné odpovede, musia v nás vyvolať emócie! Vtedy k nám prehovárajú úplne zvnútra a dovnútra. To, čo vychádza práve z našej emocionálnej základne nestlmí a neprekričí dokonca ani náš neokortex – to je to racionálne, analytické v nás. Úplne jednoducho – ak chcete tú pravú motiváciu, choďte po pozitívnych pocitoch! Riaďte sa nimi! A nie je náhoda, že presne v tom istom limbickom systéme sídli aj už zmieňovaný strach – správne, emócia. Preto má z môjho pohľadu zmysel si tieto fakty uvedomiť, zistíme totiž, že ak je naše PREČO silné, ide vlastne o túžbu a TÚŽBA má v sebe potenciál poraziť aj strach. Ktorým z pocitov sa teda necháte viesť vy? Vidíte, doslova tu platí – všetko je to v našej hlave. My rozhodujeme o tom, kam bude náš život smerovať a ako šťastní v ňom budeme.

www.pixabay.com

Nastav si hlavu, naber odvahu a pusti sa do akcie

Ak už máme svoje PREČO, odpovede na otázky AKO? a ČO? sú samotnou cestou k cieľu. Bude vyžadovať úsilie, konkrétne kroky, vytrvalosť, možno i zmenu našich postojov či návykov. Dobrá správa je, že všetko je to možné. Presne ako hovoria mnohé myšlienky slávnych, ktoré zaplavujú internet:

„Ak si to dokážete predstaviť, dokážete to aj uskutočniť“,

alebo

Ak si myslíš, že to nedokážeš, máš pravdu. Ak si myslíš, že to zvládneš, tiež máš pravdu“.

Na takejto ceste je dobré vedieť o rôznych metódach, ktoré nám pomáhajú vytrvať, získať mentálnu odolnosť, osvojiť si nové návyky, pochopiť silu vedomých rozhodnutí a prijímať za ne zodpovednosť. Ak je vašim najväčším nepriateľom práve spomínaný strach, oplatí sa zoznámiť s technikami, ako s ním zabojovať (téma na ďalší blog?☺). A mojou veľmi obľúbenou, peknou a navyše efektívnou stratégiou pri dosahovaní cieľov je vizualizácia – predstavovať si, že sme už daný cieľ dosiahli, vidieť sa tam, kde chceme byť. (Opäť trochu neuroanatómie – je dokázané, že premýšľanie o našom budúcom úspechu má na tzv. myelinizácii – zapuzdrení nervových spojov v mozgu takmer rovnaký vplyv ako činnosť samotná –  napríklad tenista okrem poctivých tréningov trávi mnoho času aj premýšľaním a predstavovaním si svojho úspechu). A niekedy stačí si len pripomenúť svoje PREČO a to nás opäť spoľahlivo rozhýbe.

Chcem byť informovaný o najnovších článkoch

Neodpustím si ešte pár myšlienok na záver a opäť budem čerpať z knihy Odomykanie detského potenciálu od J. Mühlfeita a K. Novotnej. Zameranie sa na výsledok činnosti zvyšuje motiváciu, to je jasné. Predstava konečného cieľa má v sebe potenciál nás doslova rozhýbať, preto hovoríme o hnacej sile. Ale… Zameranie sa na činnosť samotnú – teda na spomínanú cestu k cieľu môže mať charakter INŠPIRÁCIE.

Len pre inšpiráciu ☺ – význam slova inšpirácia vychádza zo spojenia in spirit, čo znamená v duši.

Asi tušíte, kam tým mierim. Ak cítime v činnosti inšpiráciu, začneme ju milovať, pociťovať doslova lásku,v ktorej môžeme dokonca nájsť aj ZMYSEL ČI NAPLNENIE svojho života. Príklad: Roger Federer je vynikajúci tenista nielen preto, že chce vyhrávať (zameranie sa na výsledok činnosti), a má samozrejme príslušnú genetickú výbavu v podobe svojho talentu, ale aj preto, že tenis miluje (zameranie na činnosť samotnú). Pre úplnosť, ak sa sústredíme len na výsledok – cieľ, môžeme sa obávať zlyhania, a strach,  ako už vieme, nám môže cestu k cieľu značne skomplikovať. No ak sme zameraní na činnosť samotnú, sme vlastne stále v prítomnom okamihu. A v prítomnom okamihu predsa neriešime ani minulosť (predošlé zlyhania), ani budúcnosť (budúce zlyhania)…

CESTA JE CIEĽ. CIEĽ JE CESTA

… a tak sa potom udeje, že z potreby schudnúť je okrem stratených kilogramov vo výsledku osvojený a vžitý aj zdravý životný štýl, k výsledku z predsavzatia naučiť sa cudzí jazyk sa pridruží radosť z dorozumenia sa a možnosť spoznávať iných ľudí, krajiny, životy a z potreby dosiahnuť povýšenie v zamestnaní sa možno vydáme na cestu celoživotného osobnostného rozvoja a staneme sa inšpiráciou pre iných. A za všetkými týmito výsledkami sú emócie. Predstavte si ich! Nie sú úžasné?

P.S.: Chcela som, aby ste porozumeli pojmu motivácia. Nielen definícii, ale naozajstnému významu, a najmä, ako to uchopiť a využiť v každodennom živote, aby ste si v tom dokázali nájsť to „svoje“. Som totižto presvedčená, že keď ľudia rozumejú, naozaj rozumejú čomukoľvek, oveľa ľahšie sa toho potom vo svojom živote chopia. To je moje PREČO.

Ak sa Vám článok páčil, budeme Vám vďační za jeho zdieľanie. Majte sa krásne.