Častokrát sa stretávam s tvrdením, že investovanie je rizikové, hrozí že prídem o všetko, vôbec nič nemám garantované, ja nemám rád riziko, keď som si raz zobral úver, tak som celú noc nespal a ráno som ho musel ísť splatiť, je to veľmi rizikové investovať, zadlžovať sa… a tak ďalej… .
Mnoho ľudí sa všeobecne bojí vecí a aktivít, ktoré prekračujú ich pomyslenú komfortnú zónu, boja sa skúsiť čokoľvek nové, zažiť niečo nepoznané, boja sa že urobia nesprávny krok, urobia chybu, resp. omyl, ktorý upozorní na ich nedokonalosť, alebo neodbornosť. Nie je to nič neobvyklé. Od malička nás vzdelávací systém viedol k tomu, aby sme nespôsobovali problémy, nevytŕčali z radu, každá výrazná neposlušnosť sa exemplárne trestala. Výsledkom tohto vzdelávacieho systému, čo platí pre drvivú väčšinu jeho absolventov, sú poslušní, pracovití, nekonfliktní a zodpovední zamestnanci. V tomto systéme však vyrastali aj problémoví jedinci, možno má mnoho z Vás podobnú skúsenosť, že „konfliktní“ spolužiaci síce neboli tak usilovní študenti, možno ani neštudovali na Vysokej škole, niektorí možno ani nezmaturovali, to však vôbec neznamená, že v živote nie sú úspešní. Mnoho z nich je šikovných obchodníkov, živnostníkov, či vlastníkov súkromných firiem. Pýtate sa ako sa im to podarilo? Ako je to možné, že uspeli, keď mali napríklad na vysvedčení samé štvorky? Nebáli sa riskovať, vo svete totiž veľmi dobre platí staré známe anglické príslovie (kto nič neriskuje, nič nezíska).

Mnoho ľudí sa bojí verejne prezentovať svoj názor, vyjednávať zľavu v predajni oblečenia, či elektroniky, vyjednávať so šéfom o výške platu, skúsiť ísť na dovolenku len tak naslepo, či do poslednej chvíle vyčkávať na najvýhodnejší last-minute. Všetky vyššie uvedené prípady nemusia vôbec spĺňať definíciu slova riskovanie, čo je podľa synonymického slovníka nasledovné: „ľahkomyseľne sa vystavovať nebezpečenstvu, hazardovať, zahrávať sa, fraz. postaviť všetko na jednu kartu.“ 

Neriskovať v skutočnosti môže  pre mnohých znamenať nevyskúšať nič nepoznané, neoverené, neisté, resp. s nejasným výsledkom. Za riskantné sa môže považovať v extrémnom prípade všetko, čoho výsledok nie je možné spoľahlivo predpovedať.

Mnoho z týchto názorov máme akoby vrytých do nášho pomyselného „DNA“, bránia nám racionálne uvažovať a rozhodovať sa pre lepšiu alternatívu vyhodnotenú na základe reálnych faktov, nie domnienok, či zaužívaných zvykov a poloprávd.

Aby som sa však vrátil späť k podstate tohto článku, položím si otázku:

Čo je vlastne investovanie?

V princípe ide o použitie finančných prostriedkov za účelom dosiahnutia zisku. Zisk je pritom veľmi relatívna veličina. Zjednodušene preto uvažujme, že je to všetko čo prevýši naše náklady, ideálne tiež infláciu. Preto za investovanie nie je možné považovať sporenie, ktoré nás nechráni ani proti inflácií. Jeho jediná ochrana spočíva v tom, že máme peniaze mimo vlastného domu, nemôžu nám teda zhorieť, či napáchnuť z našich ponožiek a môžu nám priniesť nejaký výnos.

Podľa môjho názoru, veľká výhoda sporenia spočíva v dostupnosti finančných prostriedkov v ňom uložených. Sporenie je niečo ako bezpečný prístav počas búrky na otvorenom mori. Jeden múdry priateľ raz povedal, že žiadny produkt nie je zlý, podstatné je aby nám jeho využívanie dávalo v konkrétnom čase určitý zmysel. Aj milión eur na bežnom úrade teda v určitom prípade môže dávať zmysel. Každá loď s posádkou totiž raz za čas potrebuje nájsť bezpečný prístav, kde zakotví na určitý čas, aby napríklad doplnila zásoby, pripravila sa na ďalšiu plavbu, keď budú podmienky ideálne. Vo svete financií je to podobné, nemá zmysel sa za niečím neuvážene hnať, všetko má svoj čas. Aj v živote musíme zvládať rôzne nástrahy, mnoho rizík a výziev, ktoré na nás striehnu na pomyselnom otvorenom mori. Historicky sa lode po každej náročnej plavbe vždy vracali do prístavu, po úspešnej výprave, s majetkom nahromadeným v podpalubí, ktorý bolo potrebné uložiť na bezpečné miesto. Ak by moreplavci neboli ochotní zvládať riziko, nikdy by sa zrejme na more nevydali. V živote bežného človeka je to podobné. Človek obávajúci sa akýchkoľvek nástrah a neurčitosti radšej berie vrabca v hrsti, neverí v dosiahnuteľnosť holuba na streche.

Tento človek si väčšinou neuvedomuje jednu dôležitú vec, podstupuje v podstate mimoriadne veľké riziko, blížiace sa až k hranici určitosti, že nikdy nedosiahne nič mimoriadne, žiadny vyšší zisk, bude len priemerný, ako väčšina ostatných.

Ak sa chcete mať v živote lepšie, na tomto webe nájdete mnoho užitočných informácií, ako sa k tomu postupnými krokmi dopracovať. Pri investovaní je nevyhnutné zohľadniť zvolený časový horizont, aby sme dokázali dostať pod kontrolu možné odchýlky od želaného výsledku, t.j. minimalizovať trhové riziko. Na to aby sme to dokázali, je nevyhnutné mať pod kontrolou seba samého, svoje emócie, ktoré nás často intenzívne zvádzajú k neuváženým činom a rozhodnutiam. To platí vo všetkých sférach života, nielen vo financiách.

Investovanie vo svojej podstate nie je vôbec zložité, komplikuje ho len nedostatočná pripravenosť investorov. Tá môže spočívať v nedostatočných vedomostiach, skúsenostiach, trpezlivosti, či odvahe. Ľudia majú často tendenciu veci zbytočne komplikovať pretože neveria v pravdivosť jednoduchých zaužívaných postupov.

Účelom tohto článku bolo podnietiť uvažovanie o skutočných dôvodoch, prečo sa niektorí ľudia obávajú investovania, alebo už majú s investovaním negatívne skúsenosti. V ďalších častiach sekcie investovanie sa budete mať možnosť dozvedieť mnoho užitočných tipov a praktických príkladov, ktoré poukážu na výhody investovania, ukážu Vám zaužívané postupy, ktoré dlhodobo umožňujú investorom zvyšovať hodnotu ich majetku.