Výborné a inšpiratívne video o hrozivom vývoji stavu životného prostredia.

Súčasný stav je maximálne alarmujúci, no stále nie je neskoro, aby sme tento vývoj zvrátili. Ak to neurobíme pre seba, prispejme svojou troškou aspoň pre budúceho generácie, pre naše deti a deti ich detí. Možno to nebude stačiť, ale aspoň sa o to pokúsme.

Začnime od seba a inšpirujme ľudí vo svojom okolí. Verme, že čoskoro naozaj nebudeme musieť hovoriť svojim deťom: “Prepáčte”.

Vychutnajte si priložené video, ak sa Vám bude páčiť tak neváhajte, posúvajte jeho odkaz ďalej Vašim priateľom, nech tieto pravdivé myšlienky zasiahnu čo najviac ľudí.