Veľkosť fondu: 2,24 mld.   Vznik fondu: 2008  Výkonnosť od vzniku: 8,6 % ročne

 

Počuli ste už o spoločnosti Tencent? Je to čínsky holding, ktorý je najhodnotnejšou firmou Ázie, prekonal Facebook a stal sa najhodnotnejšou sociálno-mediálnou spoločnosťou, patrí medzi 5 najväčších firiem sveta popri Apple, Alphabet, Microsoft a Amazon.

Ďalším rekordérom, ktorého podiel môžete vlastniť, je najväčší maloobchodný predajca na svete, ktorým je čínska spoločnosť Alibaba. V online ziskovosti prekonáva spolu všetky americké maloobchodné reťazce (vrátane Walmart, Amazon a eBay).

Fond sa zameriava na spoločnosti s dlhodobými vyhliadkami rastu, ktorých potenciálna hodnota ešte nebola trhom adekvátne ocenená. Najmenej 70% hodnoty fondu je investovaných do akcií spoločností z Oblasti Ázie a Tichomoria, ako napríklad Japonska, Austrálie, Číny, Hongkongu, Indie, Taiwanu, či Južnej Kórey.

Tento fond za posledných 5 rokov zarobil investorom vyše 100 % pôvodnej investície.

Veľkosť a história fondu a správcu

Spoločnosť vznikla v roku 1946 v Bostone. Podľa najaktuálnejších údajov z konca roku 2016 spravovala spoločnosť Fidelity Investments viac ako 2 trilióny USD, čím sa zaraďuje na štvrté miesto v rebríčku najväčších správcov na svete. 5 hviezdičiek hodnotenia Mornigstar dosahuje len 10 % najvýkonnejších podielových fondov v jednotlivých kategóriách. Dodatočné ohodnotenie „Silver“ podčiarkuje kvality fondu a vyjadruje očakávania nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte, ktoré by mali prekonávať porovnávacie indexy danej kategórie fondov. Fond má 9 ročnú históriu v rámci ktorej preukazuje svoje kvality nadštandardným výnosom.

 

Historické výnosy

V tabuľke sú zobrazené celkové výnosy, ktoré investícia vo fonde priniesla investorom za obdobie od vzniku fondu až po súčasnosť. Fond vykazuje dlhodobo stabilné výnosy, preto je vhodným kandidátom pre investície na dlhé časové obdobie.

V nižšie uvedenom grafe sú zobrazené výnosy v jednotlivých rokoch fungovania fondu. Schopnosť fondu dosahovať výnimočné výnosy v pokrízovom období (rok 2009) je možné využiť v prípade opakovaného vzniku krízy a navýšiť podiel tohto fondu v portfóliu (tzv. stratégia „Blood in the streets“). Ďalším zaujímavým poznatkom je nadpriemerná výkonnosť v roku 2015, kedy mnoho titulov, či akciových indexov prekonalo výraznejšie korekcie. Fond v tomto roku získal na hodnote najmä posilnením Japonského trhu (+20%).

Minulá výnosnosť nie je zárukou budúcich výnosov. O tomto fonde to platí tiež, najmä v strednodobom horizonte je možné očakávať aj výraznejšie korekcie. V malom rozsahu však môže byť príjemným spestrením dobre vyskladaného portfólia. V prípade výraznejších poklesov trhov môže byť zaujímavou voľbou pre dosiahnutie veľmi pekných dvojciferných výnosov, čo už v minulosti pravidelne dokazoval.

 

Poplatky fondu

Vstupný poplatok: 1,9 – 5,25 % (v závislosti od výšky investície).

Priebežné poplatky: 1,92 % (už zahrnuté vo výkonnosti fondu).

Transakčný poplatok: V závislosti od typu správcu (EIC 0,3 %; Conseq 0 – 0,5 %).

Vstupný poplatok je možné uhradiť buď na začiatku, prípadne súbežne s prvými mesačnými platbami. Poslednou možnosťou je priebežná úhrada ako príslušné percento z každej mesačnej platby. Ak si investor zvolí priebežnú úhradu vstupného poplatku, ktorý bude napríklad vo výške 3 %, z platby 100 €  sa mu budú zakaždým strhávať 3 €. Za uskutočnenie transakcie to bude napríklad 0,3 % (EIC) zo zvyšných 97 €, t.j. zaokrúhlene 30 eurocentov (transakčný poplatok).

Priebežné poplatky si účtuje samotná spoločnosť Fidelity. Tieto poplatky slúžia na úhradu nákladov spojených s expertnou činnosťou portfólio manažérov daného fondu. Ak manažéri dokážu spravovať fond tak, že po odpočítaní priebežných poplatkov dosahuje vyšší výnos ako trh, vtedy hovoríme o prekonaní benchmarku. Do takého aktívne spravovaného fondu sa potom oplatí investovať. V opačnom prípade by bolo vhodnejšie investovať do pasívne spravovaných fondov, napríklad indexových fondov kopírujúcich trh. O schopnosti fondu porážať trh vypovedá napríklad Alfa koeficient s hodnotou vyššou ako 1 (pre tento fond je 3 ročná Alfa 2,27).

 Perspektíva budúcich výnosov

V súčasnej dobe dosahujú nadpriemerné výnosy takmer všetci. Prebytok peňazí na finančných trhoch spôsobil, že za 5 rokov bežný investor dokázal zdvojnásobiť hodnotu svojho majetku. Na trhoch sa opakovane lámu rekordy a stále vládne optimizmus, čo je pozitívne ovplyvňované najmä poslednými oznámenými plánmi reforiem v USA.

 

Skúsený investor preto rozumne zvažuje mieru, akou budú jednotlivé fondy zastúpené v jeho portfóliu.

 

Dlhodobý výnos akciových trhov je na úrovni 7- 8 % ročne, pričom v posledných desaťročiach skôr klesá z dôvodu viacerých špekulatívnych bublín. O možnom ďalšom pozitívnom vývoji fondu v krátkodobom-strednodobom časovom horizonte (napr. najbližších 5 rokov) napovedá aj tzv. P/E koeficient, ktorý je momentálne na úrovni 15,6. Táto úroveň P/E koeficientu je približne polovičná v porovnaní s vyspelými svetovými ekonomikami. To nám dodáva nádej na pokračovanie rastového trendu, čomu nahráva aj vyšší podiel tzv. rozvíjajúcich sa trhov v portfóliu fondu.

Akcie sú v súčasnej dobe pomerne drahé, z toho dôvodu odporúčam pri jednorazových investíciách svoje investičné rozhodnutie dôkladne zvažovať. Ak nebudete svoje peniaze potrebovať najbližších 20 rokov, pokojne investujte. Priemerný ročný výnos 20 ročných periód totiž v USA dosahuje 6,59 % a existuje len jedna dvadsaťročná perióda, kedy investori dosiahli záporný výnos svojej investície.

Pravidelné investovanie do tohto fondu rozhodne odporúčam, jeho podiel v portfóliu však bude závisieť od celkovej doby investovania (investičného horizontu).

V nasledujúcich článkoch o investovaní si posvietime na ďalšie fondy, ktoré podľa akosamatlepsie.sk stoja za hriech. Ak sa Vám dnešný článok páčil, lajkujte a zdieľajte ho ďalej svojim priateľom. Ak máte k článku akékoľvek otázky, som Vám k dispozícií mailom, telefonicky, alebo cez komentár pod článkom, prípadne na facebooku.

Ďakujem za Vašu priazeň.