• Chceli by ste vedieť, ako využiť príležitosti, ktoré sa objavia len niekoľko krát za život?

  • Zaujímajú Vás informácie, ako sa zo stoviek dokážu vyrobiť milióny?

  • Chcete vedieť, ako ochrániť Váš majetok počas kríz? Potom je dnešný článok práve pre Vás.

Dnes sme si pre Vás pripravili príbeh, pomocou ktorého Vám odhalíme tajomstvá, ktoré už desiatky rokov používajú bohatí na to, aby boli stále bohatší. Sú to tajomstvá, ktoré Vám môžu zabezpečiť nielen ochranu Vášho majetku do budúcnosti, ale pravdepodobne Vám pomôžu hodnotu Vášho majetku znásobiť DESIATKY AŽ STOVKY KRÁT, čím môžete zabezpečiť svoju rodinu, ale tiež pomôcť tým, ktorí to budú najviac potrebovať.

Príbeh je o dvoch investoroch, z ktorých každý si vybral odlišnú cestu a my si porovnáme, ako ich dôležité životné rozhodnutia ovplyvnili hodnotu ich majetku. Nazveme ich Fero a Jožo a postupne si odhalíme ich cestu životom od roku 1930 až po súčasnosť.

ROK 1930

Fero a Jožo sa obaja narodili v USA 1.1.1930. Ich rodičia sa rozhodli v deň ich narodenia, že im do vienka darujú majetok v hodnote 250 dolárov. Ferovi kúpili 1 americký akciový index DOW JONES, Jožovi kúpili za tých 250 dolárov 12 uncí zlata. Nebolo to na tú dobu vôbec málo peňazí, boli to približne 2 mesačné platy učiteľa. Chlieb stál v tom čase asi 10 centov. Boli neisté časy a začínala sa doposiaľ najväčšia ekonomická kríza novodobých dejín, ktorú často označujú aj ako „Veľká depresia“. Tá nebola spôsobená ničím iným, ako nadmerným dlhom, čo neskôr viedlo ku krachom a veľkej nezamestnanosti. Žiaľ vtedy FED (Americká centrálna banka) ekonomike nepomohol a preto bolo zotavenie podstatne dlhšie ako napríklad po kríze v roku 2008. Pritom to všetko naštartoval samotný FED politikou lacných peňazí. Návnada na prebudenie chuti míňať zabrala naplno. Dlh domácností a firiem (tzv. súkromný dlh) sa výrazne zvýšil a keď FED úroky vrátil na pôvodné úrovne, prišlo ku veľkým krachom a prepúšťaniu. Po každom roku si pomôžeme pohľadom na vzájomný pomer cien akcií a zlata, na záver článku uvidíte, z akého dôvodu sme tak urobili.

1930 – Aktuálny pomer DOW/Zlato bol 12,9, toľko uncí zlata bolo potrebných na kúpu jedného indexu  pričom v auguste 1929 to bolo až 18,3.

ROK 1933

Za nasledujúce tri roky sa hodnota akciového indexu DOW JONES znížila na 60 bodov, čo bol pokles o katastrofických 76 % v aktuálnej hodnote Ferovho majetku. Jožovi rodičia mali viac dôvodov na úsmev, hodnota ich zlata sa zvýšila na 312 dolárov a rozhodli sa pre odvážny ťah, predali Jožove zlato a nakúpili zaňho 5,2 indexu DOW JONES. V týchto rokoch sa vládny dlh začal výrazne zvyšovať, čo spolu s obnovenou politikou lacných peňazí pomohlo oslabenej ekonomike postaviť sa na nohy.

1933 – Aktuálny pomer DOW/Zlato bol na historických minimách, kedy na kúpu jedného indexu stačilo 2,5 unce zlata, krátko na to dokonca len 1,94.

ROK 1966

Ubehlo ďalších 33 rokov a písal sa rok 1966. DOW JONES mal za sebou spanilú jazdu a jeho aktuálna hodnota atakovala takmer 1000 dolárov. Mesačná mzda dosahovala približne 400-500 dolárov a chlieb stál cca 25 centov. Jožo oslavoval 36 rokov a rozhodol sa predať jeho 5,2 indexu a opäť nakúpiť zlato, rovnako ako to urobil jeho otec pred 33 rokmi, len urobil opačnú „rošádu“. Za jeho 5,2 indexu dostal 145 uncí zlata. Fero naďalej vlastnil svoj 1 index, o čom v podstate ani nevedel, otec mu tento majetok zatajil, aby ho tak ochránil pred akýmkoľvek zásahom, lebo veril, že investovať na dlhodobo je tá najlepšia voľba. Verejný dlh sa postupne znižoval a cena peňazí išla výrazne hore. FED sa tým snažil tlmiť prehrievajúcu sa ekonomiku. Všetko nasvedčovalo tomu, že akcie čakajú náročnejšie časy. Investori mali až 6 rokov (1963-1969) na to, aby nakúpili zlato vo výhodnom pomere DOW/Zlato nad 20.

1966 – Aktuálny pomer DOW/Zlato bol na historických maximách, kedy ste na kúpu jedného indexu potrebovali až 27 uncí zlata. Akcie boli extrémne drahé.

Zdroj: www.envato.com

Chcem byť informovaný o najnovších článkoch

ROK 1980

O 14 rokov sa písal rok 1980, boli to ťažké časy a hodnota amerických firiem sa počas tohto obdobia výraznejšie nezvýšila. USA zažili recesiu, ropné šoky, vysoký rast cien ako aj rastúcu nezamestnanosť. Prišlo k ukončeniu tzv. Zlatého štandardu a explózii ceny zlata, čo vyvolalo doslova Zlatú horúčku. Jeho cena sa v januára dostala až na 850 dolárov a všetci o ňom hovorili ako o úžasnej investícií. Platy atakovali hranicu 1000 dolárov a cena chleba sa zdvojnásobila na 50 centov. Ceny tovarov sa výrazne zvyšovali. Vláda znehodnocovala peniaze (robila to čo v súčasnej dobe poznáme pod matematicko-fyzikálnym označením  „kvantitatívne uvoľňovanie“) čo výrazne tlačilo na cenu zlata. Jožo sa rozhodol predať svoje zlaté rezervy, lebo vo svojom veku 50 rokov už veľmi dobre vedel, že v čase eufórie je najlepšie realizovať zisky a nájsť lepšie a perspektívnejšie investície. Za 145 uncí zlata si nakúpil 149 indexov DOW JONES. Investori mali viac ako rok na to, aby nakúpili akcie za skvelý pomer DOW/Zlato pod 2.

1980 – Aktuálny pomer DOW/Zlato prekonal historické minimá z roku 1933, na kúpu jedného indexu stačilo 1,3 unce zlata.

ROK 2000

Nasledovalo obdobie, počas ktorého sa hodnota DOW JONES zvýšila DESAŤNÁSOBNE! Písal sa rok 2000, našťastie nenastal koniec sveta a Jožo s Ferom oslávili 70. narodeniny. Fero sa v deň svojich narodenín dozvedel fantastickú správu, že jeho otec mu zanechal akciový index DOW JONES v aktuálnej hodnote 10 000 dolárov. Za 70 rokov sa tak jeho 250 dolárov rozmnožilo na viac ako 10 000 dolárov. Prenechal ich s radosťou svojim deťom spolu s posolstvom od svojho otca. Ten mu zdôrazňoval, že najlepším spôsobom ako zvyšovať hodnotu svojho majetku je investovanie do akcií na dlhú dobu. Odporučil im pokračovať v držaní akciových investícií a vybudovať tak ešte väčší majetok, presne ako to urobil jeho otec.

Cena chleba v tomto čase už atakovala 1 dolár a priemerný mesačný plat bol približne 3500 dolárov. Na prelome tisícročí sme boli svedkami tzv. „DOT.COM“ bubliny, každý chcel vlastniť kúsok z technologických firiem, ale dopadlo to veľmi zle. Maximá indexu DOW JONES z tohto roku boli v reálnych cenách prekonané až na konci roku 2013.

Jožo svoje obrovské know-how rovnako posunul svojim deťom a zasvätil ich do svojich tajomstiev, ktoré mu postupnými krokmi pomohli zvyšovať hodnotu jeho majetku. Jožo svoje akcie odpredal v deň svojich 70tych narodenín a zakúpil za to spolu 6 000 uncí zlata. Zlato odovzdal svojim dvom dcéram spolu so svojimi celoživotnými skúsenosťami.

2000- Aktuálny pomer DOW/Zlato prekonal svoje historické maximá z roku 1966, na kúpu jedného indexu bolo treba 38 uncí zlata. Akcie neboli nikdy drahšie.

ROK 2010

V roku 2010 vrcholila finančná kríza a Jožo oslavoval 80te narodeniny. Svojim dcéram odporučil, aby svoje zlato odpredali. Jeho cena sa za posledných 10 rokov zvýšila asi 4násobne. Akcie síce neboli až také lacné, ale FED naplno rozbehol tlačiarne zelených papierikov, takže sa dal očakávať výrazný rast ceny akcií. Dcéry ho počúvli a zrealizovali poslednú veľkú výmenu aktív, ktorú Jožo počas svojho života zažil. Na investičnom účte dcéram pribudlo 623 akciových indexov.

2010- Aktuálny pomer DOW/Zlato bol najnižší za posledných 15 rokov. Na kúpu DOW bolo potrebné vynaložiť 9 uncí zlata.

ROK 2020

V roku 2020 stojíme na prahu veľkých zmien. Svet sa snažil z poslednej krízy vykúpiť obrovskou tvorbou dlhu. Akciové trhy prekonali očakávania aj tých najväčších optimistov. Aktuálna hodnota indexu DOW JONES je viac ako 28 000 dolárov. Aktuálny pomer DOW/Zlato je 17,88. Ceny zlata sa v posledných rokoch začali výrazne zvyšovať. Problémy z roku 2010 sa neodstránili, dokonca sa ešte zvýraznili. Do toho sa pridáva boj s klimatickou zmenou a priemyselná revolúcia, ktorá výrazne zvýši podiel robotizácie priemyslu. Ďalším podstatným faktom je obrovský vládny dlh, ktorého ďalší výrazný rast môže ohroziť dôveryhodnosť USA a dolára vo svete. Vyostrujú sa spory na blízkom východe ako aj obchodné spory medzi USA a Čínou. Ceny akcií neodzrkadľujú reálny rast ekonomiky, ktorá rastie len vďaka finančnému morfiu FEDu a globálnej politike lacných peňazí. Svet tak čaká tvrdé rande s realitou, podobne ako tomu bolo viac krát v histórií.

Záverečná sumarizácia príbehu

Poďme si ale zosumarizovať, ako sú na tom majetky Ferovej a Jožovej rodiny, ktorí sa už roku 2020 žiaľ nedožili. Priemerný plat je niečo okolo 5000 dolárov a chlieb stojí už pokojne 2,5 dolára.

FEROV MAJETOK = 1 akciový index DOW JONES = 28 250 dolárov, resp. 17,8 uncí zlata. Za 90 rokov sa jeho majetok nafúkol o 28 000 dolárov. Jeho hodnota sa však zvýšila len o 5,8 unce zlata. Ročné zhodnotenie nám vychádza na úrovni 5,27 %.

JOŽOV MAJETOK= 623 * 28 250 dolárov = 17,6 milióna dolárov. Ak by sme to premenili na zlato, je to 11 139 uncí zlata. Ročné zhodnotenie Jožovho majetku bolo na úrovni 12,47 %.

Ak sa však bavíme o zvýšení reálnej hodnoty:

„ Z 12 uncí zlata sa Jožov majetok rozrástol na 11 139 uncí zlata, pričom 1 unca má podobnú hodnotu ako tomu bolo v minulosti.“

Aké tajomstvo je ukryté v tomto príbehu?

Tento príbeh mapuje históriu ekonomických cyklov, ktoré sme zažili počas posledných 90 rokov. Boli tu obrovské krízy, na ktoré už väčšina ľudí akoby zabudla. Problémy Veľkej hospodárskej krízy boli podobné ako ich poznáme dnes, ľudia si žili nad svoje limity a používali dlh na financovanie svojich veľkých výdavkov. Realita je taká, že skúsený investor dokáže ročne zarobiť o 7% viac, ako priemerný investor. Ak máte zainvestovaných 250 €, tak to ročne urobí len 17,5 €. No ak sa to rozhodnete robiť presne ako Jožo z nášho príbehu, Vaše dnes ešte zrejme nenarodené vnúčatá budú o 90 rokov milionármi. Ak si Vaše mesačné úspory budete odkladať rovnakým spôsobom, môžete byť milionármi pokojne o 30-40 rokov. Ak by ste túto stratégiu použili na nákup podhodnotených investičných nehnuteľností, ktoré majú rovnako svoj dookola sa opakujúci životný cyklus, dokážete to podstatne skôr.

Investičná stratégia akosamatlepsie.sk využíva tieto zákonitosti ekonomických cyklov, zároveň ich prispôsobuje o najnovšie zistenia, ktoré dokážu jej výnosnosť ešte zvýšiť. Zaregistrovali ste ako sa nám darilo v roku 2019?

Nie je vôbec podstatné, či sa chcete jedného dňa stať milionármi, alebo nie. Podstatné je, aby ste sa ochránili pred ťažkými časmi ešte predtým, než nastanú. Táto stratégia Vás ochráni pred znehodnocovaním peňazí centrálnymi bankami. Pomocou nej si môžete splniť svoje životné sny, zabezpečiť sa na dôchodok, zabezpečiť finančnú slobodu pre nasledujúce generácie Vašich potomkov, alebo môžete všetky zisky venovať na charitu, je to len na Vás.

Ak sa vám článok páčil, podporte nás jeho zdieľaním, aby tieto informácie pomohli čo najviac ľuďom.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.

KONTAKTUJ NÁS, ALEBO PREJDI NA SKVELÚ PONUKU INVESTIČNÉHO AUDITU