Rastúci konzum ničí náš svet

Rozprávali ste sa niekedy so starými rodičmi o tom, v akom svete vyrastali, aký mali život, hodnoty, či možnosti? Ako asi tak mohli tráviť svoj voľný čas, keď nebol internet so všetkými súčasnými aplikáciami a sieťami na virtuálne socializovanie? Dokonca nemali ani televízory s obľúbenými nekonečnými telenovelami, seriálmi, či reality show plnými pseudocelebrít. V akom svete žijeme dnes?

Každý rok sa vo svete vyhodia milióny ton jedla. Mobilné telefóny majú priemernú životnosť len niečo vyše roka, počítače a autá iba o niekoľko rokov viac. Máme toho podstatne viac, ako skutočne potrebujeme. Tento hyper-konzumný spôsob života likviduje prírodné zdroje, ničí prírodu, vedie k odlesňovaniu, znečisťovaniu ovzdušia, vody, oceánov, globálnemu otepľovaniu. Aby sme sa vyhli globálnej ekologickej katastrofe, musí sa to zastaviť.

Je to nelogické, dokonca až absurdné, neskutočne sebecké voči prírode ako aj voči ďalším generáciám. Ale hovorí sa o tom len minimálne, vyzerá to dokonca, akoby na to bolo uvalené informačné embargo. Ceny sa neustále zvyšujú, produkty vydržia stále menej, musíme zarábať stále viac a viac, aby sme udržali krok…s vlastnými túžbami, so susedmi, kolegami, spoločnosťou, so súčasnou dobou.

Bohaté krajiny spotrebujú až 5 krát viac zdrojov ako rozvojové krajiny.

Ak ste navštívili chudobné časti sveta, mohli ste vidieť, že tam síce ľudia nemajú čo dať do úst, stále z nich ale srší oveľa väčšia radosť, ako z väčšiny nás. Prečo je to tak? Ak sa Vám raz podarí vystúpiť z tohto vlaku, už nikdy sa nebudete chcieť vrátiť, možno budete zosmiešňovaní, považovaní za bláznov. No a čo! Hlavne, že budete šťastní!

Plytvanie

Už dávno nenakupujeme len to, čo potrebujeme pre život. Nakupujeme bez uváženia, v úsilí zapôsobiť na druhých ľudí, vyplniť prázdno v našom živote, alebo len tak zabiť čas. Zabúdame na to, že voľný čas sa dá tráviť aj iným spôsobom – s rodinou, priateľmi, v prírode, športom, čítaním kníh alebo proste akoukoľvek inou činnosťou, na ktorú nepotrebujeme míňať peniaze.

Sme ovplyvnení modernými výdobytkami dnešnej doby. Neustále sa porovnávame s inými, chceme byť lepší, alebo aspoň podobní. Kupujeme množstvo jedla, ktoré nie sme schopní spotrebovať a to potom končí v odpadkovom koši.

Počas ďalších 40 rokov svet spotrebuje toľko jedla, ako za posledných 8000 rokov!

Znamená zvýšená spotreba viac šťastia? Rozmýšľame nad tým, aký dopad má kupovaná vec na naše zdravie, aký dosah má na životné prostredie?

Náš život je naplnený nepokojom. Stále niečo hľadáme, stále niečo skúšame, vymýšľame a experimentujeme. Hľadáme a nenachádzame. Cestujeme, aby sme našli, čo nemáme. Ani nevieme, čo to vlastne je. Meníme autá, nábytok, či oblečenie, aby sme boli spokojnejší.

Časovaná bomba – rastúca ľudská populácia

Do 30 rokov nás bude 9-10 miliárd – väčšina bažiaca po vyššom životnom štandardne, autách, počítačoch a ďalších vymoženostiach. Je to začarovaný kruh. Firmy chcú stále zarábať viac, preto potrebujú viac produkovať, viac predávať, presvedčiť viac ľudí, že ich produkty potrebujú, s čo najrýchlejšou výmenou starých za nové. Je len mizivá šanca, že sa tento tlak na prírodné zdroje a životné prostredie v ďalších rokoch zníži. Väčšia osveta by spôsobila pokles konzumu, nižšie tržby, nižší výber daní, prepúšťanie…. politická samovražda.

Ak budeme takto pokračovať ďalej, už za 20 rokov budeme potrebovať dve planéty, aby bolo dosť jedla, vody, surovín pre všetkých.

Najbohatšia pätina celosvetovej populácie konzumuje 86 % všetkých výrobkov a služieb, zatiaľ čo najchudobnejšia pätina konzumuje iba 1,3 %. Konzumným spôsobom života, ktorý dnes žijeme, nikdy nebudú môcť žiť všetci ľudia na Zemi. Keby každý Číňan chcel dosiahnuť životnú úroveň obyvateľov vyspelých krajín, spotrebovali by sa na to všetky suroviny Zeme. Nadspotreba časti ľudstva zabíja celú planétu.

Dokedy sa nám podarí udržať na uzde vzniknuté ekologické škody?

To nikto nevie. Jediné, čo je jasné, je, že kapacity našej prírody sú vysoko prekračované. Svet sa momentálne nachádza na križovatke medzi dvoma možnosťami – návratom k udržateľnému spôsobu života alebo konečným výpredajom všetkých prírodných zdrojov.

Zmena musí prísť od nás – inšpirujte svoje okolie!

Už dnes žije mnoho ľudí, ktorí cítia spoluzodpovednosť za dôsledky konzumného života a snažia sa o mnoho pozitívnych zmien – znižujú svoju spotrebu, objavujú skromnejší spôsob života, vzdávajú sa automobilov a jazdia na bicykloch alebo využívajú verejnú dopravu, triedia odpad, šetria vodou, plynom či elektrickou energiou, objavujú svet, inšpirujú svojich blízkych a okolie, neustále sa vzdelávajú a posúvajú sa ďalej.

Pokúsme sa kontrolovať svoje správanie. Spýtajme sa sami seba, čo našej planéte spôsobujeme tým, čo každodenne robíme a používame. Pokúsme sa žiť jednoduchšie, skromne a v súlade s prírodou. Skúsme hľadať naplnenie a zmysel života skôr v duchovných hodnotách ako v majetku a hmotných statkoch. Je to win-win stratégia. Nemáme čo stratiť, čím viac toho dokážeme, tým budeme šťastnejší. Čím väčším vzorom budeme pre ostatných, tým väčšiu šancu máme, aby sme zobudili aj ľudí v okolí. Ak milujeme svoje deti a chceme aby aj oni mohli v pokoji prežiť svoj život, nič iné nám ani nezostáva. Už nie je čas na alibizmus a odkladanie vecí na zajtrajšok.

Ako na to?

Ak chcete v živote dosiahnuť akýkoľvek cieľ, je potrebné zistiť dve veci. Kde sa momentálne nachádzate a kam sa chcete dostať.

Túto otázku by bolo ideálne rozdeliť na 3 podskupiny – financie, zdravie, schopnosti.

Z pohľadu financií je dôležité podrobne si rozpísať na čo a koľko peňazí míňate. Tu je podstatné znížiť na minimum zbytočné výdavky. Šetriť sa dá v podstate na všetkom. Záleží len na Vašej iniciatívnosti, odhodlaní a vynaliezavosti.

Pri zdraví je najdôležitejšia prevencia. Ak sa chcete dožiť vysokého veku a byť čo najdlhšie zdraví, musíte si udržiavať dobrú kondíciu. Ak si občas doprajete alkohol, alebo cigarety, tu je priestor na okamžitú úsporu. Ak zvyknete každý piatok vymetať nočné kluby, pre Vaše zdravie skúste radšej nalákať kamarátov na turistiku, beh, alebo nejakú inú spoločnú aktivitu.

Čím budete udržiavať telo v lepšej kondícii, tým budete výkonnejší a budete mať dostatok síl na zvyšovanie Vašich schopností. Zvyšovať schopnosti je nesmierne dôležitá činnosť, zahŕňa to hlavne vzdelávanie. Keď sa prestanete vzdelávať, zostanete do konca života odsúdení na priemernosť. Začnite sa vzdelávať v tom, ako žiť hodnotný život, zanechať čo najmenšiu ekologickú stopu, ako zlepšovať svoju fyzickú a mentálnu výkonnosť, ako vo všetkých oblastiach získať čo najvyššiu pridanú hodnotu, za čo najnižšiu cenu.

Na všetky aktivity je potrebný čas. Ak ho nemáte, urobte si dôkladnú analýzu toho, ako Váš čas v súčasnosti trávite. Pokúste sa jednotlivé aktivity rozdeliť podľa dôležitosti a potom odstrániť tie zbytočné, ktorými len plytváte svojím drahocenným časom. Budete prekvapení, koľko času takto dokážete vytvoriť.

Znížením výdavkov a investovaním je možné dosiahnuť finančnú nezávislosť už za neskutočných 10 rokov.

Čím viac ideme s davom, tým väčšou utópiou je pre nás dosiahnutie finančnej nezávislosti. Ak chceme niečo dosiahnuť, musíme robiť veci inak ako ostatní.

Skutočné šťastie a dar života

Život je veľký dar. Oplatí sa ho prežiť v pokoji a radosti. Symbolom /meradlom/ ľudského šťastia sa stali majetok a materiálne veci. Symbolom ešte väčšieho šťastia je ešte viac majetku a viac zážitkov hodných povrchného obdivu.

Spotreba je v živote prvoradá, stáva sa životným štýlom, hodnotou a nutnosťou, či už ide o film, hudbu, oblečenie, dovolenku, vybavenie domácnosti alebo voľný čas.

Ľudia závislí na konzume nepremýšľajú o hlbšom zmysle ľudskej existencie. Ich najvyššou hodnotou je totiž často len baviť sa. Tým sa z nich stávajú otroci okamihu a krátkodobého maximálneho šťastia spojeného z vlastníctvom vecí.

“Nešetri, radšej si požičaj a maj to hneď”

Súčasný systém umožnil nakupovať i tým, ktorí nemajú peniaze. Veď túžby treba uspokojovať. Nákupy na pôžičky a splátky sa stali symbolom dnešnej konzumnej spoločnosti. Veľa klientov prechádza z jednej pôžičky do druhej. Život na splátky sa stal spôsobom ich života. Kupujú a splácajú, stále dokola.

Ľudia už nerozmýšľajú nad svojimi skutočnými potrebami. Preberajú pasívne zvonku predkladané modely života a s ním spojených potrieb. Viac vecí v skrini neznamená viac spokojnosti. Potešenie z nového nákupu trvá len chvíľku. Rýchlo sa stráca. Prichádza nová túžba. Konzumný systém funguje takmer dokonale. Je to začarovaný kruh, z ktorého je veľmi ťažké vystúpiť. Veľký tlak na konzum nás núti zarábať stále viac a súčasne sa zadlžovať, čím sa stávame ešte väčšími otrokmi súčasného systému. Takýmto spôsobom skutočnú slobodu nikdy nedosiahneme.

Buďme užitoční – život nie je šprint na 100 metrov!

Život nie je nezmyselné a bezúčelné hromadenie materiálnych statkov ani slepá honba za kariérou. Nemusíme byť prví v cieli. Život naozaj nie je o tom. Naháňame sa za niečím, čo je úplne zbytočné a čo vôbec nepotrebujeme. Strácame čas, sily i energiu. Strácame ideály a prichádza frustrácia. Svoj život prešprintujeme. V zhone, v tlaku a problémoch.

Neboli sme stvorení na to, aby sme pracovali 12-14 hodín denne, honobili materiálne statky a hnali sa za kariérou, povýšením, uznaním, úspechom. Ľudia zbytočne veľa pracujú, naháňajú sa a zvyšuje sa ich frustrácia. Strácajú pokoj a radosť zo života. Nemajú čas rozmýšľať a plánovať. Unavený človek nerobí dobré rozhodnutia, podlieha pesimizmu a skepse.

Netrápme svoju myseľ tým, čo v skutočnosti vôbec nepotrebujeme. Snažme sa o to, aby z nás boli rozumní, pokojní a zodpovední ľudia. Sústredení a koncentrovaní na to, čo je skutočne v živote dôležité. Pochopme zmysel a hodnotu života. Život je a vždy bude vzácnym darom, ktorým sa nemá len tak plytvať. Druhá šanca už totiž nepríde. Radujme sa z každého všedného dňa, z každej drobnej veci, v tom je skrytá najväčšia krása. Majme sa lepšie a zachráňme tento svet aj pre naše deti.